Unia Europejska

Dotacja unijna

Firma DELTA Tadeusz Mucha i Wspólnicy Sp. J. realizuje projekt pn.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej receptury pulpy papierowej jako budowanie przewagi konkurencyjności firmy Delta na rynku krajowym oraz zagranicznym”

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej receptury pulpy papierowej, w wyniku której powstaną innowacyjne produkty w ujęciu rynku światowego. Powyższe prace zostały przeprowadzone przez Politechnikę Łódzką – Instytut Papiernictwa i Poligrafii, Wydział Papiernictwa i Poligrafii na zlecenie firmy DELTA Sp. J.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma DELTA Sp. J.  będzie mogła zaoferować odbiorcom, m.in. działających w powiązaniu kooperacyjnym, produkty w postaci opakowań o następujących parametrach: wyższa odporność na nacisk statyczny, niższa waga, optymalizacja konstrukcji opakowań. W efekcie przewożone produkty uzyskają wyższą ochronę, zarówno w trakcie ich logistyki, jak i przechowywania. Nowa receptura będzie stanowić ważny potencjał rozwojowy opakowań ekologicznych, spójny ze strategią eliminacji plastiku. W wyniku realizacji projektu firma rozszerzy zakres prowadzonej działalności o produkcję opakowań. Rezultaty projektu pozwolą firmie znacząco wyróżnić ofertę produktową budując jej konkurencyjność.

  • Wartość projektu: 16 116 405,00 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 11 056 010,00 PLN

Online-Shop

Bitte besuchen Sie unseren Online-Shop:

Schneller Kontakt

DELTA Tadeusz Mucha i Wspólnicy Sp. j

al. Jana Pawła II 25
39-200 Dębica

 

Kundendienstbüro:

telefonnummer: +48 14 681 59 50

mobile:              +48 603 700 113

email:                 biuro@delta.pl