Unia Europejska

Polityka prywatności

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej http://www.delta-debica.pl (nazywanej dalej „Stroną”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków.
Prawa do Strony przysługuje DELTA Tadeusz Mucha i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Dębicy, aleje Jana Pawła II 25, 39-200 Dębica.

Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie prawa do Strony lub jego zawartości są zastrzeżone.

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam Państwa danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Dane osobowe użytkowników Strony o ile takie zostaną przekazane podczas korzystania z Portalu, są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Każdy użytkownik Strony, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez DELTA Tadeusz Mucha i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Dębicy oraz do dokonania ich zmiany, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do ich przeniesienia. Każdy użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest DELTA Tadeusz Mucha i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Dębicy, aleje Jana Pawła II 25, 39-200 Dębica, tel. + 48 14 681-59-50, email: biuro@delta-debica.pl

Sklep internetowy

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego:

Szybki kontakt

DELTA Tadeusz Mucha i Wspólnicy Sp. j

al. Jana Pawła II 25
39-200 Dębica

 

Biuro Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30.

tel. +48 14 681 59 50

mob. +48 603 700 113

email. biuro@delta.pl